Personel Özlük Birimi
07 Mart 2022


PERSONEL ÖZLÜK BİRİMİPersonel özlük işlerinden sorumludur.Personel Biriminden sorumlu şef, yataklı sağlık kuruluşunda çalışan bütün personelin  ; kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, disiplin, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar konularındaki iş ve işlemlerini  mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlar.İstirahatı gerektiren hastalık halinde istirahat verilen personelin istirahat işlemlerini İl Sağlık müdürlüğüne bildirmek, kişisel dosyasına işlemek  ve  yönetmenliğinin kendisine yüklediği görevler ile Hastane Müdürünün kendisine verdiği diğer hizmetleri yapar.Disiplin soruşturmaları yazışmalarını yürütür.Birimine bağlı personelin çalışmalarını düzenler ve denetler.Mahiyetinde çalışan personelin işe geliş ve gidişlerini, görevlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol eder.Personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması için genelge ve genel yazıların açıklamalarını yapar.Yıllık İzin talep formunun hazırlanmasını temin eder.Kurumun diğer kurumlar ve şahıslar ile ilgili yazışmalarını yapar,Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır..Başhekimin ve Hastane Müdürünün vereceği diğer benzer görev ve yetkileri yerine getirir.

Birim Sorumlusu:       Gökhan SAĞLAM
                                Büşranur ÜSTÜNDAĞ
                               Nilgün SÖYLEMEZ