Misyonumuz ve Vizyonumuz
10 Nisan 2020

MİSYONUMUZ

İnsan ve Hasta Haklarına Saygılı, Gelişime Açık, Çağdaş bir sağlık hizmetini güvenli ve huzurlu bir ortamda etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güleryüzlü bir anlayışla topluma sunumu.

VİZYONUMUZ

Ekip anlayışıyla personelin aktif katılımını, sürekli gelişim için sürekli eğitim, motivasyon ve iletişimi çağdaş bir çalışma ortamına sürekli etkin ve hakkaniyetle uygun hizmet, bireysel ve toplumsal memnuniyet artırma, sektörler arası işbirliğini yukarıdaki ilkeler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hizmet sunumu.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizden hizmet alan herkesin ve çalışanlarımızın memnuniyetini esas alan, kalite anlayışı ve kalite standartlarına uygun sürekli iyileşmeyi sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

Önce insan
Empati
Ulaşılabilir olmak
Problem çözme
Hasta ve çalışan memnuniyet odaklı
Hasta ve çalışan güvenliği
Kalite ve güvenlik
Tıbbi deontoloji ve etiğe uygun
Takım çalışması
Bütüncül yaklaşım
Şeffaflık, hakkaniyet