Kalite Birimi Çalışanlarımız
02 Mart 2020

Kalite Birimi 

 

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve  hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor etmek,

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarını yapmak, anketlerin gizliliği sağlamak ve anket raporu düzenlemek,

SKS çerçevesinde hazırlanan dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek (Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek),

Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takibini yapıp sonuçlandırmak,

Kalite Yönetim Birimi Çalışma Usul ve Esasları: Birimin personel, alt yapı, donanım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması üst yönetimin sorumluluğundadır.

SKS ADSH çerçevesinde komitelere üye olarak katılmak.

Kalite Yönetim Direktörü          : Ahmet Aydın ORHAN
Kalite Yönetim Birim Çalışanı  :  Derya KARAGÖZ